కడుపునొప్పి తగ్గాలంటే stomach pain in telugu

కడుపునొప్పి చిటికలో తగ్గాలంటే ముందు ఈ కడుపునొప్పి ఎందుకు వస్తుంది తెలుకోవాలి  తరుచుగా ఈ కడుపునొప్పి అనేది వయసుతో సంబంధం…

శరీరంలో అధిక వేడి తగ్గాలా ? Reduce body over heat

శరీరంలో అధిక వేడి మిమ్మల్ని బాధిస్తుందా? వాటి నివారణ మార్గాలు.  చాలామందికి తరుచుగా శరీరం వేడి చేస్తువుంటుంది, ఎందుకంటే వారు…