గోమూత్రం వలన కలిగే లాభాలు Gomutram Benefits

ప్రతి రోజు గోముత్రాన్ని ఎవరైతే గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకొని తాగుతారో వారికీ ఎటువంటి రోగాలబారిన పడకుండా వుంటారు   

శరీరంలో అధిక వేడి తగ్గాలా ? Reduce body over heat

శరీరంలో అధిక వేడి మిమ్మల్ని బాధిస్తుందా? వాటి నివారణ మార్గాలు.  చాలామందికి తరుచుగా శరీరం వేడి చేస్తువుంటుంది, ఎందుకంటే వారు…