జలుబును చిటికలో తగ్గించే ఆయుర్వేద రెమిడీ Cold Remedy

వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు కారణంగా జలుబు అనేది రావడం చాల సాధారణ విషయము. చల్లటి గాలులు వలన, ప్రాంతాలు మారినప్పుడు…

గోమూత్రం వలన కలిగే లాభాలు Gomutram Benefits

ప్రతి రోజు గోముత్రాన్ని ఎవరైతే గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకొని తాగుతారో వారికీ ఎటువంటి రోగాలబారిన పడకుండా వుంటారు